Online přihláška

700 let Karla IV.

 

“Nuž dej sem zlaté číše, páže,

a nalej vína – dolej výš –

dnes, pane Bušku, čehos zvíš!“

Král Karel vesel káže.

 

On-line přihlášky byly v řádném termínu ukončeny. Všem přihlášeným děkujeme.