O soutěži

CUKRÁŘSKÝ FESTIVAL

Mezinárodní Cukrářský festival je první projektem svého druhu v České republice. Je to přehlídka uměleckých cukrářských výkonů a bude se konat každoročně v listopadu. První ročník se konal 7. 11. 2015 v Dělnickém domě v Jihlavě.

Festival se soustředí na zviditelnění cukrářského umění v České republice, zejména pak v amatérském směru. Základem festivalu je soutěž v několika kategorií, která je hodnocena odbornou porotou. Jednotlivé kategorie jsou zaměřeny zejména na zdobení tématických dortů a zákusků, které budou každoročně obměňovány. Soutěž motivuje účastníky nejen z řad profesionálů, ale i amatérské cukráře, jejichž umění začíná být v České republice na vysoké úrovni.

Festival je dostupný široké veřejnosti a doplňuje ho nabídka dalšího doprovodného programu, jako jsou například cukrářské workshopy českých i zahraničních lektorů, které nabízejí výuku především technik spojených se zdobením dortů, ukázky nových technologií a trendů ve výrobě cukrářských výrobků. Na festivalu nechybí ani zajímavé nabídky mnoha prodejců cukrářských surovin a pomůcek.

Zajímavým bodem programu je soutěž v kategorii Live Show, kde vybraní finalisté zdobí dort na dané téma před zraky návštěvníků. Tito dorty jsou poté věnovány dětem z dětských domovů a charit v okolí.

Loňský první ročník festivalu přinesl velmi uspokojivé výsledky. Účastnili se cukráři z Maďarska, Polska, Slovenska a Skotska a to jak z řad porotců(akreditovaných odborníků i zkušených cukrářů z lidu), tak lektorů, pořádajících workshopy, ale soutěžících.

Festival navštívilo kolem 2300 návštěvníků a do soutěže sedmi kategoriích se zapojilo celkem 72 soutěžících s 92 exponáty.Návštěvníci byli spokojeni s nabídkou workshopů, prezentacemi cukrářských výrobků, ukázkami technologií i s nabídkou obchodníků s cukrářským sortimentem.

Poděkování patří všem kteří se podíleli na tvorbě Cukrářského festivalu 2015 z řad partnerů, soutěžících, lektorů, obchodníků i návštěvníků.

Získané podněty z prvního ročníku nám jistě přispějí k vytvoření minimálně stejně tak úspěšného ročníku letošního.