PRAVIDLA

Všeobecná pravidla pro všechny kategorie

 

Pořadatel:

Dortisimo.cz s.r.o., sídlem Prosecká 682/117, Praha 9, IČO 24239241 pořádá soutěž Cukrářský festival Jihlava dne 7. 11. 2015

 

Pravidla soutěže:

Toto jsou jediná úplná pravidla platná pro soutěž Cukrářský festival Jihlava. Budou zveřejněna po celou dobu soutěžního období, tj. od 15. 5. 2015 až do skončení festivalu 7. 11. 2015. Pořadatel může ze závažných důvodů pravidla změnit nebo upravit a nové znění pravidel bude účinné od okamžiku jejich zveřejnění na internetové adrese pořadatele www.cukrarskyfestival.cz

 

Soutěžící:

Soutěže se může zúčastnit každá dospělá osoba, která bude plnoletá nejpozději k datu konání festivalu a dle pokynů v pravidlech zašle v termínu platnou přihlášku. Mladší účastníky před dovršením osmnáctého roku v den konání festivalu mohou přihlásit střední odborné školy v jejich zastoupení v kategorii pro juniory – slavnostní dort na téma „Vánoční čas“. Za každou školu je možné poslat maximálně 2 přihlášky. Ze soutěže jsou vyloučeni pořadatelé, jejich zaměstnanci a blízcí rodinní příslušníci.

 

Přihláška, registrace:

Každý soutěžící může poslat přihlášku do více kategorií, ale do každé z nich pouze jeden exponát. Přihláška musí být řádně dle kategorií vyplněna a poslána nejpozději do 30. 9. 2016 (pokud nebude do tohoto data naplněna kapacita pro soutěžní exponáty, může pořadatel termín dle potřeby posunout). Za první přihlášku bude účtován registrační poplatek 300 Kč, za každou další přihlášku 100 Kč. O platbě registračního poplatku všechny účastníky soutěže včas vyrozumíme. Registrační poplatek je nevratný, jsou jím uhrazeny náklady s tím spojené. K on-line přihlášce musí být přiloženy minimálně 2 fotografie jakéhokoliv vaší práce, nejlépe v dané soutěžní kategorii (není podmínkou), kterými se chcete prezentovat. Pokud dojde u některé z kategorií k přeplnění kapacity, tedy většímu množství přihlášených exponátů, než je možné do sálu umístit, odborná porota vybere postupující účastníky v dané kategorii ve druhém kole dle přiložených fotografií. Každý z přihlášených bude včas vyrozuměn e-mailem o přijetí přihlášky a postupující pak o dalších podrobnostech. Na místě soutěžící obdrží za každý přihlášený exponát vstupenku zdarma. Podrobná pravidla a hodnotící kritéria najdete u každé kategorie zvlášť.

 

Všeobecné podmínky platné pro všechny soutěžní kategorie:

 • Soutěžní exponát musí být výhradním autorským dílem daného soutěžícího a pořadatel si vyhrazuje právo diskvalifikovat účastníka soutěže, pokud bude přihlášený exponát nápadně připomínat dílo jiných autorů.
 • Přihlášený soutěžní exponát nesmí být před zveřejněním konečných výsledků zveřejněn na internetu, sociálních sítích ani v jiných materiálech, v opačném případě si pořadatel soutěže vyhrazuje právo soutěžícího diskvalifikovat.
 • Pořadatel nenese odpovědnost za poškození soutěžních exponátů.
 • Soutěžící souhlasí s tím, že fotografie soutěžních exponátů mohou být použity pro propagační účely soutěže. Snímky pořízené v průběhu soutěže jsou majetkem pořadatele.
 • Přiložené fotografie musí být ve formátu JPG, rozlišení minimálně 600 x 600 bodů, s maximální velikostí souboru 1 MB.
 • U každé soutěžní kategorie budou vyhodnocena první tři místa a vyhlášen absolutní vítěz všech kategorií s nejvyšším počtem bodů v jedné kategorii

 

Soutěžní kategorie, podmínky a hodnocení:

 1. Svatební dort
 2. 3D dort
 3. Tematický soubor sladkostí na téma “PODZIM”
 4. Cukrové květy
 5. Jedlá ozdoba na dort (figurka, předmět, abstrakce)
 6. Live show (jak se rodí dort – zdobení dortu před zraky diváků)
 7. Zdobené perníky
 8. Kategorie pro juniory – slavnostní dort na téma „TRADIČNÍ ČESKÁ POHÁDKA“

 

1. Svatební dort

 • korpus musí být nejedlý (maketa)
 • povoleno: stuhy, floristické pásky, drátky a pestíky na výrobu květin
 • zakázáno: živé květy, nejedlé dekorace, korálky
 • velikost: maximální velikost spodního patra je 40×40 cm nebo ø 40 cm, dort musí obsahovat minimálně dvě patra, výška bez omezení
 • k vyplněné přihlášce prosím doplňte minimálně dvě fotografie vašich nejlepších dortových prací – nejlépe svatebních dortů

bodovací tabulka:
hodnocené kritérium        max. počet bodů
celkový vzhled                  25 bodů
pracnost                           25 bodů
prezentace                        25 bodů
použití materiálů               25 bodů
maximální počet bodů      100 bodů

 

2. 3D dort

 • dort, který bude znázorňovat trojrozměrný objekt, zvíře, apod., musí být komplet jedlý a vytvořený z korpusu a náplně,
  samotná burizonová hmota není dortem, maximálně může nahradit některé
  náročné části a neměla by překročit 30% celého dortu; může být doplněn o drobné dekorace, ale ty by neměly zaujímat na 3D dortu větší pozornost, než dort samotný, který bude hodnocen
 • povoleno: drobná výztuha korpusu (dřevěné/bambusové tyčky, špejle), u vyšších exponátů možno použít separační předěl
 • zakázáno: polystyren, nejedlé dekorace, stuhy, korálky, floristické pásky, drátky a pestíky
 • velikost: maximální velikost podložky 40×40 cm nebo ø 40 cm
 • dorty se po hodnocení poroty na místě rozkrájí pro návštěvníky akce
 • k vyplněné přihlášce prosím doplňte minimálně dvě fotografie vašich nejlepších dortových prací – nejlépe 3D dortů
 • doporučujeme při manipulaci s dorty a při jejich servírování dodržovat hygienické předpisy (použití rukavic)

bodovací tabulka:
hodnocené kritérium        max. počet bodů
celkový vzhled                  25 bodů
pracnost                           25 bodů
prezentace                        25 bodů
použití materiálů               25 bodů
maximální počet bodů      100 bodů

 

3. Tematický soubor sladkostí na téma “PODZIM”

 • veškeré sladkosti v této kategorii musí být poživatelné a zdravotně nezávadné
 • soubor musí obsahovat menší dort + minimálně 2 druhy sladkostí (cake­‑pops, cup­‑cakes, zákusky, cukroví, pralinky, lanýže, perníčky)
 • povoleno: papírové nebo hliníkové košíčky a obaly, špejle na lízátka
 • zakázáno: výztuhy, nejedlé dekorace, stuhy, korálky, floristické pásky, drátky a pestíky
 • velikost: maximálně jednopatrový nebo 3D dort na podložce velikosti maximálně 30×30 cm nebo ø 30 cm (celkový prostor pro prezentaci je 80x80cm)
 • počet jednotlivých sladkostí: od každého druhu 4–16 ks, podle druhu
 • u této kategorie se bude hodnotit kromě vzhledu také chuť jednotlivých výtvorů (komponentů)
 • výrobky se po ohodnocení porotou rozdají návštěvníkům akce
 • k vyplněné přihlášce prosím doplňte minimálně dvě fotografie vašich nejlepších dortových prací – nejlépe dětských dortů/souborů sladkostí
 • doporučujeme při manipulaci s dorty/zákusky a při jejich servírování dodržovat hygienické předpisy (použití rukavic)

bodovací tabulka:
hodnocené kritérium        max. počet bodů
celkový vzhled                  20 bodů
pracnost                           20 bodů
prezentace                        20 bodů
použití materiálů               20 bodů
chuť                                 20 bodů
maximální počet bodů      100 bodů

 

4. Cukrové květy

 • kytice cukrových květů s použitím minimálně tří druhů rostlin, kde celková kompozice nepřesáhne prostor 50×50 cm
 • povoleno: floristické pásky, drátky a pestíky
 • zakázáno: jakékoli nejedlé dekorace (kromě vázy, či jiného stojanu k upevnění vazby)
 • k vyplněné přihlášce prosím doplňte minimálně dvě fotografie vašich nejlepších prací – cukrových květů

bodovací tabulka:
hodnocené kritérium        max. počet bodů
celkový vzhled                  35 bodů
pracnost                           35 bodů
prezentace                        30 bodů
maximální počet bodů      100 bodů

 

5. Jedlá ozdoba na dort (figurka, předmět, abstrakce)

 • ozdoba musí být vytvořena z cukrové hmoty, čokolády či karamelu
 • zakázáno: veškeré nejedlé dekorace, kromě drobné skryté výztuhy, sloužící ke stabilitě (špejle, párátko, floristický drátek)
 • velikost: maximální velikost podložky 30×30 cm nebo ø 30 cm
 • k vyplněné přihlášce prosím doplňte minimálně dvě fotografie vašich nejlepších prací – nejlépe dortových ozdob

bodovací tabulka:
hodnocené kritérium        max. počet bodů
celkový vzhled                  25 bodů
pracnost                           25 bodů
prezentace                        25 bodů
použití materiálů               25 bodů
maximální počet bodů      100 bodů

 

6. Live show na téma „Vzpomínka na léto“ (jak se rodí dort – zdobení dortu před zraky diváků)

 • soutěžící dostane k dispozici hotový, promazaný korpus (kruhového tvaru o průměru 24cm) a jeho úkolem bude ho na místě potáhnout a ozdobit na dané téma v časovém limitu 3 hodin
 • každý soutěžící dostane k dispozici modelovací podložku, váleček, otočný stojan, barvy gelové i prachové, potahovací a modelovací hmotu Smartflex Velvet nebo Flower dle potřeby a může použít jakékoliv vlastní pomůcky a suroviny
 • povoleno: drobné skryté výztuhy, floristické pásky, drátky a pestíky na výrobu květin
 • zakázáno: ostatní nejedlé dekorace
 • soutěžící musí veškeré ozdoby vytvořit na místě
 • počet přihlášek do této kategorie je omezený na šest míst – odbornou porotou vybraní účastníci z prvního kola postoupí do finále v Jihlavě a obdrží podrobnější propozice; k vyplněné přihlášce prosím doplňte minimálně dvě fotografie vašich nejlepších dortových prací – jednopatrových dortů na jakékoliv téma, na základě kterých porota určí šest finalistů
 • u této kategorie je podmínkou platný zdravotní průkaz; dorty vytvořené na místě obdrží děti z dětských domovů

bodovací tabulka:
hodnocené kritérium        max. počet bodů
celkový vzhled                  25 bodů
pracnost                           25 bodů
prezentace                        25 bodů
postoj k práci a hygiena    25 bodů
maximální počet bodů       100 bodů

 

7. ZDOBENÉ PERNÍČKY

 • v této kategorii může být sada jednotlivých menších perníčků (minimální počet 10 ks) nebo jeden kus velkého perníku (cca velikosti A4) nebo 3D skulptura z perníku a to vše zdobené cukrovou polevou (tu lze dozdobit malbou nebo dekoracemi z marcipánu či jiných cukrových hmot) nebo kombinace jednotlivých perníčků a skulptury, ale nutno dodržet maximální povolenou velikost společné podložky
 • veškeré sladkosti v této kategorii musí být z perníkového těsta zdobeného cukrovou polevou – komplet poživatelné a zdravotně nezávadné
 • povoleno: drobné skryté výztuhy
 • zakázáno: nejedlé dekorace, stuhy, korálky, floristické pásky, drátky a pestíky
 • velikost: maximální velikost podložky 50×50 cm

bodovací tabulka:
hodnocené kritérium        max. počet bodů
celkový vzhled                  35 bodů
pracnost                           40 bodů
prezentace                        25 bodů
maximální počet bodů      100 bodů

8. Slavnostní dort – kategorie pro juniory “TRADIČNÍ ČESKÁ POHÁDKA”

 • této kategorie se mohou zúčastnit žáci středních škol zaměřených na gastronomii; z jedné školy se mohou přihlásit maximálně tři účastníci
 • korpus musí být nejedlý (maketa)
 • povoleno: stuhy, floristické pásky, drátky a pestíky na výrobu květin
 • zakázáno: živé květy, nejedlé dekorace, korálky
 • velikost: dort (může mít libovolný počet pater) na podložce velikosti maximálně 40×40 cm nebo ø 40 cm
 • k vyplněné přihlášce prosím doplňte minimálně dvě fotografie vašich nejlepších dortových prací – dortů na jakékoliv téma

bodovací tabulka:
hodnocené kritérium        max. počet bodů
celkový vzhled                  25 bodů
pracnost                           25 bodů
prezentace                        25 bodů
použití materiálů               25 bodů
maximální počet bodů      100 bodů

 

Ceny:

Autor vítězného exponátu z každé kategorie obdrží kurz dle vlastního výběru z nabídky kurzů firmy Dortisimo. Druhé místo z každé kategorie bude oceněno celoročním předplatným časopisu Torty od mamy. Absolutní vítěz obdrží poukaz v hodnotě 5 000 Kč na odběr libovolného zboží u firmy Dortisimo a exkluzivní rozhovor pro cukrářský časopis. Všichni výherci na prvních třech pozicích dále získají věcné ceny.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit tyto výhry výhrami podobného typu s odpovídající hodnotou a změnit podmínky předání výher v případě, že výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být výherci předány v souladu s těmito pravidly. Pořadatel si dále vyhrazuje právo kdykoli zrušit, ukončit, změnit nebo zkrátit soutěž. Účastníci soutěže berou na vědomí, že na výhry není právní nárok. Vítězům nevzniká právo výhry u pořadatele reklamovat.

 

Schválení pravidel a souhlas soutěžících se zpracováním osobních údajů

Odesláním on-line přihlášky každý soutěžící:
1) dává pořadateli soutěže v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, případně dalších údajů, které pořadatelům v souvislosti se svou účastí v soutěži poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let; dále též souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec) ve sdělovacích prostředcích a na webové stránce pořadatele. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce porušeno právo soutěžícího na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu;
2) dává pořadateli soutěže v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění souhlas s použitím svého telefonního čísla a emailové adresy pro obchodní a marketingové účely pořadatele, zejména pro účely zasílání obchodních sdělení;
3) dává pořadateli soutěže v souladu s § 84 a §85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, svolení se zachycením jeho podoby a jejím rozšiřováním, s užitím svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli toto svolení bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Toto svolení se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne; a
4) potvrzuje, že splňuje podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly soutěže a vyslovuje souhlas s pravidly této soutěže.

 

V Praze dne 15. 5. 2015